7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-1. Šestičetné cykly tetraedrů SiO4 (červená barva) ve struktuře berylu, pohled na (001). Prstence tetraedrů jsou vzájemně propojeny přes koordinační tetraedry Be (šedé) a oktaedry Al (zelené). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

 struktura berylu v řezu (001)

Schematické znázornění struktury berylu. Prstence tetraedrů Si a ostatní koordinační polyedry jsou uspořádány do pomyslných vrstev. Řez podle (010). 

vrstvy koordinačních polyedrů v beryl - řez (010)

Struktura berylu, řez (001). Znázorněny jsou fragmenty cyklů tetraedrů Si a jejich propojení přes tetraedry Be a oktaedry Al. Vyznačena je základní buňka.

 propojení prstenců Si ve struktuře berylu