7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-13. Šestičetné cykly tetraedrů SiO4 jsou ve struktuře turmalínu (skorylu) uspořádány v rovině (0001). Prstence na sebe váží trojčetně koordinovaný bór, oktaedricky koordinovaný hliník a hydroxylové skupiny. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

prstence ve struktuře turmalínu 

Schematické znázornění struktury turmalínu v řezu (100). Prstence tetraedrů Si neleží ve směru [001] nad sebou, v jejich středu je velký koordinační polyedr obsazovaný Na (modré kuličky). 

struktura turmalínu v řezu (100)

Schematické rozmístění koordinačních polyedrů v základní buňce turmalínu - Na - modrá barva, Al - zelená barva, B - žlutá barva, Fe - šedé polyedry a Si - červená barva.

kompletní struktura turmalínu