7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-2. Práškový RTG difrakční záznam berylu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam berylu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin berylu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,980 12,87 90 1   0   0
4,600 22,43 50 0   0   2
3,990 25,91 45 2   0   0
3,254 31,91 95 1   1   2
3,015 34,52 35 2   1   0
2,867 36,36 100 2   1   1
2,660 39,30 4 3   0   0
2,523 41,53 30 2   1   2
2,293 45,92 12 0   0   4
2,213 47,68 8 3   1   0
2,208 47,80 4 1   0   4
2,152 49,12 16 3   1   1
2,060 51,47 4 2   2   2
2,056 51,58 6 1   1   4
1,993 53,35 20 2   0   4
1,831 58,49 8 3   2   0
1,795 59,76 18 3   2   1
1,740 61,88 20 3   0   4
1,711 63,04 14 4   1   1
1,701 63,46 4 3   2   2
1,627 66,73 18 2   2   4
1,595 68,21 8 5   0   0
1,571 69,41 10 3   2   3
1,569 69,51 8 2   1   5
1,535 71,29 6 3   3   0
1,532 71,45 8 0   0   6