7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-22. Sloupcovité agregáty elbaitu - verdelitu (pegmatit Rožná).

sloupečky verdelitu z Rožné