7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-23. Krystaly elbaitu s vrcholovou částí tvořenou skorylem - typické "mouřenínské hlavičky". Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

mouřenínské hlavičky elbaitu