7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-24. Základem struktury axinitu jsou čtyřčlenné prstence tetraedrů Si propojené přes koordinační polyedry jiných prvků, pohled na rovinu (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

 struktura axinitu v řezu (100)

Schematické znázornění struktury axinitu v řezu (010). Prstence tetraedrů Si jsou značeny červeně, hliník v oktaedrické koordinaci je zelený a atomy Ca jsou modré. 

struktura axinitu v řezu (010)

Schematické rozmístění koordinačních polyedrů ve struktuře axinitu, pohled na (100).

struktura axinitu v řezu (100)