7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-26. Dokonale omezený krystal axinitu s indexy jednotlivých pinakoidálních ploch. Podle Rösler (1981).

dokonale omezený krystal axinitu