7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-3. Různé typy krystalů beryl, odleva dlouze sloupcovitý prizmatický, krátce sloupcovitý prizmatický a dipyramidální. Podle Rösler (1981).

různé typy krystalů berylu