7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-5. Sloupeček světle zeleného krystalu berylu s příčnou odlučností podle (0001). Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

zelený sloupcovitý krystal berylu