7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-6. Křemík v šestičetných cyklech tetraedrů SiO4 je ve struktuře cordieritu (sekaninaitu) obvykle z 1/6 substituován hliníkem, rovina (001). Prstence nemají hexagonální symetrii a jsou propojeny přes atomy Al a Mg (Fe) v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

 prstence tetraedrů ve struktuře cordieritu

Schematické znázornění struktury cordieritu v řezu (100). Prstence tetraedrů Si a ostatní koordinační polyedry jsou uspořádány do pomyslných vrstev podle (001). 

vrstvy ve struktuře cordieritu