7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-7. Práškový RTG difrakční záznam cordieritu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam cordieritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin cordieritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,520 12,05 95 0   2   0
8,450 12,15 100 1   1   0
4,910 20,99 30 1   3   0
4,860 21,21 10 2   0   0
4,670 22,09 14 0   0   2
4,270 24,18 2 0   4   0
4,090 25,27 50 1   1   2
3,840 26,94 2 2   2   1
3,381 30,68 50 1   3   2
3,369 30,79 40 2   0   2
3,149 33,00 25 0   4   2
3,132 33,19 55 2   2   2
3,039 34,24 65 1   5   1
3,035 34,28 65 2   4   1
3,012 34,55 55 3   1   1
2,650 39,45 20 1   5   2
2,644 39,55 20 2   4   2
2,637 39,66 12 3   1   2
2,454 42,75 4 2   6   0
2,430 43,20 6 4   0   0
2,409 43,59 3 3   3   2
2,373 44,29 2 2   6   1
2,334 45,07 12 0   0   4
2,293 45,92 2 1   7   1
2,278 46,24 2 3   5   1
2,234 47,21 4 2   4   3
2,225 47,41 6 3   1   3
2,173 48,62 6 2   6   2
2,156 49,02 2 4   0   2
2,132 49,61 1 0   8   0
2,107 50,24 12 1   3   4
2,102 50,37 12 2   0   4
2,091 50,65 8 4   2   2
2,044 51,90 2 2   2   4
1,954 54,49 4 2   8   0
1,948 54,67 6 3   7   0
1,942 54,85 6 0   8   2
1,932 55,16 4 5   1   0
1,925 55,38 4 4   4   2