7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-9. Tmavě modré zrno cordieritu v rule (lom Horní Bory).

tmavě modré zrno cordieritu