7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-1. Různé typy dvojitých řetězců tetraedrů SiO4, druhý a třetí sloupec odleva definuje základní strukturní motiv amfibolů. Podle Rösler (1981).

dvojité řetězce tetraedrů Si