7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-12. Klasifikační diagram monoklinických pyroxenů. Podle Deer, Howie, Zussman (1997).

klasifikační diagram pyroxenů