7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-13. Jednoduché dvojčlánkové řetězce tetraedrů SiO4 ve směru [001] ve struktuře diopsidu, rovina (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

 struktura diopsidu v řezu (100)

Pozice atomů Ca a g mezi tetraedry SiO4. Rovina (001). 

distribuce oktaedrických pozic v diopsidu

Uspořádání řetězců tetraedrů SiO4 a oktaedrů FeO6 a atomů Ca ve struktuře hedenbergitu, řez v rovině (001). Vyznačena je základní buňka.

uspořádání oktaedrických pozic v hedenbergitu