7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-18. Práškový RTG difrakční záznam augitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam augitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin augitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,447 23,21 7 0   2   0
3,347 31,00 7 0   2   1
3,222 32,23 67 2   2   0
2,991 34,81 100 -2   2   1
2,942 35,41 63 3   1   0
2,896 35,98 33 -3   1   1
2,560 40,90 39 -1   3   1
2,531 41,39 28 0   0   2
2,511 41,74 51 2   2   1
2,298 45,81 27 3   1   1
2,217 47,60 8 1   1   2
2,200 47,98 8 0   2   2
2,149 49,19 23 3   3   0
2,130 49,67 30 -3   3   1
2,107 50,25 13 -4   2   1
2,036 52,12 17 0   4   1
2,020 52,57 11 -4   0   2
2,007 52,93 9 2   4   0
1,968 54,06 3 -1   3   2
1,895 56,32 2 -5   1   1
1,854 57,69 4 3   3   1
1,831 58,47 11 5   1   0
1,748 61,57 17 1   5   0
1,722 62,58 2 -5   1   2
1,671 64,71 5 0   4   2
1,666 64,95 5 -3   1   3
1,628 66,64 16 -2   2   3
1,623 66,90 18 -5   3   1
1,612 67,41 12 4   4   0
1,582 68,88 5 5   3   0
1,559 70,03 10 6   0   0
1,544 70,78 10 3   5   0