7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-19. Různé typy dokonale vyvinutých krystalů augitu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, m = {110}, p = {011}, y = {101}. Podle Ježka (1932).

různé typy krystalů augitu