7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-2. Různé typy jednoduchých řetězců tetraedrů SiO4, odleva jednočlánkový, následují dva dvojčlánkové řetězce pyroxenů a dále troj-, čtyř-, pěti- a sedmičlánkový řetězec. Podle Rösler (1981).

různé typy jednoduchých řetězců tetraedrů Si