7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-21. Krystal augitu s typicky černou barvou a téměř ideálním krystalovým omezením.

krystal augitu z bazaltového tufu