7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-22. Jednoduché dvojčlánkové řetězce tetraedrů SiO4 a rozmístění oktaedrů Al (zelené) a velkých atomů Na (růžové), řez v rovině (001). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura jadeitu v řezu (001)

Dvojčlánkové řetězce tetraedrů SiO4 a mezi nimi umístěné oktaedry Fe a atomy Na. Řez v rovině (010), vyznačena je základní buňka. 

uspořádání struktury jadeitu v řezu (010)