7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-23. Práškový RTG difrakční záznam jadeitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam jadeitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin jadeitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
6,220 16,54 15 1   1   0
4,500 22,93 5 2   0   0
4,350 23,73 5 -1   1   1
4,290 24,07 45 0   2   0
3,250 31,95 5 0   2   1
3,100 33,54 30 2   2   0
2,922 35,65 75 -2   2   1
2,831 36,84 100 3   1   0
2,527 41,46 2 -2   0   2
2,490 42,11 20 0   0   2
2,417 43,44 25 2   2   1
2,206 47,84 10 3   1   1
2,161 48,90 5 1   1   2
2,069 51,23 30 -3   3   0
2,046 51,85 10 -4   2   1
1,993 53,34 2 4   2   0
1,968 54,07 15 0   4   1
1,930 55,22 2 -1   3   2
1,887 56,59 5 -2   4   1
1,839 58,21 2 -5   1   1
1,761 61,05 10 5   1   0
1,684 64,17 10 1   5   0
1,651 65,61 2 3   1   2
1,624 66,84 5 -1   5   1
1,611 67,45 5 -2   2   3
1,572 69,36 20 -5   3   1
1,552 70,39 15 4   4   0
1,499 73,27 10 6   0   0
1,488 73,90 10 3   5   0