7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-25. Klasifikační diagram pro skupinu vápenato-alkalických a alkalických pyroxenů. Podle Deer, Howie, Zussman (1997).

klasifikační diagram alkalických pyroxenů