7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-27. Práškový RTG difrakční záznam aegirinu pro Co záření. Načteno na difraktometru Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam aegirinu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin aegirinu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

6,372 16,14 21 1   1   0
4,609 22,38 1 2   0   0
4,423 23,33 29 0   1   1
3,613 28,67 9 -2   1   1
3,185 32,62 6 2   2   0
2,985 34,88 100 1   2   1
2,901 35,92 50 3   1   0
2,798 37,29 1 1   3   0
2,546 41,14 28 0   3   1
2,523 41,53 45 -2   0   2
2,473 42,42 37 -3   2   1
2,256 46,71 3 -4   1   1
2,212 47,71 8 0   2   2
2,196 48,06 20 -3   1   2
2,190 48,21 7 -2   2   2
2,118 49,96 20 2   3   1
2,094 50,57 12 3   2   1
2,029 52,30 10 2   0   2
2,019 52,61 10 -1   4   1
1,980 53,73 7 -4   0   2
1,934 55,09 5 1   4   1
1,881 56,80 2 4   1   1
1,826 58,66 2 -4   3   1
1,805 59,43 2 -4   2   2  M
1,773 60,59 1 -3   4   1
1,740 61,86 2 -5   2   1
1,730 62,26 9 1   5   0
1,724 62,49 7 3   1   2
1,683 64,22 2 -5   1   2
1,659 65,26 4 -2   4   2
1,633 66,44 11 -1   2   3
1,610 67,48 12 4   3   1
1,592 68,39 6 4   4   0
1,536 71,22 7 6   0   0
1,530 71,58 9 4   0   2