7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-3. Schématické znázornění struktury pyroxenu. Strukturní oktaedrické pozice M1 jsou ve vrcholové části tetraedrů si, pozice M2 jsou v bazální části tetraedrů Si. Pozice M1 jsou v diopsidu přednostně obsazovány menším kationtem Mg a do pozic M2 vstupuje Ca. Podle Deer, Howie, Zussman (1997).

schéma struktury pyroxenů