7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-30. Poloha oktaedrů Al (zelené) a atomů Li (žluté) mezi řetězci tetraedrů SiO4 ve struktuře spodumenu, řez v rovině (010). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura spodumenu

Poloha oktaedrů Al (zelené) a atomů Li (žluté) mezi tetraedry SiO4 ve struktuře spodumenu. Řez v rovině (001), vyznačena je základní buňka. 

polohy Al a Li mezi tetraedry si ve spodumenu