7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-32. Ideálně vyvinuté krystaly spodumenu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

krystaly spodumenu