7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-36. Tříčlánkové řetězce tetraedrů SiO4 protažené podle [010] ve struktuře wollastonitu, řez v rovině (001). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

trojčlánkové řetězce tetraedrů Si ve wollastonitu

Koordinační polyedry atomů Ca mezi řetězci tetraedrů SiO4 ve struktuře wollastonitu. Řez v rovině (100), vyznačena je základní buňka. 

atomy Ca mezi tetraedry Si ve wollastonitu