7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-38. Ideálně vyvinuté krystaly wollastonitu protažené podle osy b. Krystalové tvary: a = {100}, c = {001}, v = {101}. Podle Ježka (1932).

krystaly wollastonitu