7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-4. Detailní zobrazení přibližně pravidelně oktaedrických strukturních pozic M1 a nepravidelných strukturních pozic M2 v pyroxenové struktuře. Podle Kühna, Zamarského (1984).

pozice M1 a M2 v pyroxenové struktuře