7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-41. Jednoduché pětičlánkové řetězce tetraedrů SiO4 protažené ve směru [001] ve struktuře rodonitu, řez v rovině (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

pětičlánkové řetězce tetraedrů Si v rodonitu

Řetězce tetraedrů SiO4 se ve struktuře rodonitu střídají s pásy koordinačních polyedrů Mn. Řez v rovině (010), vyznačena je základní buňka. 

střídaní řetězců Si a pásů Mn v rodonitu

 Pásy oktaedrů Mn a řetězce tetraedrů Si v řezu podle roviny (001).

uspořádání koordinačních polyedrů v rodonitu