7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-43. Dokonale vyvinuté krystaly rodonitu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, c = {001}, m = {110}, M = {1-10}, k = {2-2-1}, n = {22-1}. Podle Ježka (1932).

krystaly rodonitu