7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-46. Schématické uspořádání tetraedrů SiO4 do dvojitých dvojčlánkových řetězců ve směru krystalografické osy c. Podle Deer, Howie, Zussman (1997).

schéma struktury amfibolů