7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-47. Schématická struktura amfibolů. Silikátové dvojitě řetězce mají směr osy c, Mezi řetězci jsou uspořádány pásy oktaedrických pozic M1 - M4 a velké kationty typu A jsou v dutinách mezi řetězci. Podle Klein, Hurlbut (1993).

struktura amfibolu - schéma