7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-48. Schématická struktura amfibolů v rovině (001). Trojúhelníky označují silikátové dvojitě řetězce, mezi vrcholovými kyslíky tetraedrů Si jsou uspořádány pásy oktaedrických pozic M1 - M3 a větší dutiny typu M4 nebo A jsou v dutinách mezi bázemi tetraedrů. Podle Klein, Hurlbut (1993).

schéma struktury amfibolů