7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-49. Různé typy tvaru zrn amfibolů v řezu (001). Naznačeny jsou štěpné trhliny, které svírají úhel 124°. Podle Kühn, Zamarský (1984).

průřezy amfibolových zrn podle (001)