7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-5. Schéma struktury pyroxenů (vpravo), kde jsou naznačeny směry výsledné štěpnosti na pyroxenových krystalech. V příčném řezu podle (001) najdeme dva systémy štěpných trhlin, které svírají úhel 87°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

strukturně podmíněná štěpnost pyroxenů