7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-50. Schématická struktura amfibolů v rovině (001). Naznačeny jsou slabší směry ve struktuře, které se projeví na amfibolech velmi dobrou štěpností podle prizmatu (110). Vřezu (001) svírají štěpné trhliny úhel 124°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

štěpnost v amfibolech