7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-52. Dvojité dvojčlánkové řetězce tetraedrů SiO4 protažené ve směru [001] ve struktuře antofylitu, řez v rovině (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

dvojité dvojčlánkové řetězce Si v antofylitu

Uspořádání oktaedrů Mg (šedé) a tetraedrů Si (červené) ve struktuře antofylitu. Řez v rovině (001). 

uspořádání oktaedrických pozic ve struktuře antofylitu