7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-53. Práškový RTG difrakční záznam antofylitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam antofylitu

Práškový RTG difrakční záznam gedritu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam gedritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin gedritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,970 11,45 50 0   2   0
8,270 12,42 80 2   1   0
5,060 20,36 20 0   1   1
4,930 20,91 20 1   1   1
4,660 22,13 20 4   0   0
4,480 23,03 40 0   4   0
4,140 24,96 30 4   2   0
3,880 26,66 30 1   3   1
3,650 28,37 40 2   3   1
3,350 30,97 40 2   5   0
3,230 32,15 70 4   4   0
3,060 33,99 100 6   1   0
3,000 34,69 10 5   1   1
2,900 35,93 10 5   2   1
2,850 36,58 30 2   6   0
2,820 36,99 30 2   5   1
2,750 37,96 30 6   3   0
2,710 38,55 10 5   3   1
2,670 39,15 30 3   5   1
2,570 40,74 20 1   6   1
2,550 41,07 30 2   0   2
2,500 41,93 40 4   5   1
2,440 43,01 30 6   3   1
2,340 44,95 20 6   5   0
2,320 45,36 30 5   5   1
2,230 47,30 20 4   2   2
2,160 48,93 30 5   0   2
2,130 49,66 30 5   6   1
2,070 51,20 20 8   2   1
2,015 52,71 20 6   0   2
1,997 53,22 30 6   1   2
1,976 53,83 20 7   5   1
1,876 56,95 20 7   0   2
1,830 58,52 20 8   5   1
1,787 60,07 10 0  10   0
1,774 60,56 10 10   3   0
1,745 61,67 20 10   1   1
1,667 64,90 10 2   3   3
1,629 66,61 10 9   0   2