7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-54. Vláknitý agregát antofylitu tvoří reakční lem kolem serpentinizovaného peridotitu (Pohled).

vláknitý agregát antofylitu