7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-56. Dvojité dvojčlánkové řetězce tetraedrů SiO4 protažené ve směru [001] ve struktuře Mg-cummingtonitu. Vyznačen je tvar a uspořádání strukturních oktaedrických pozic M1 - M4 - zde obsazené atomy Mg, řez v rovině (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání oktaedrických pozic v Mg-cummingtonitu

Uspořádání strukturních pozic M1 - M4 obsazených Mg (modré) a tetraedrů Si (červené) ve struktuře Mg-cummingtonitu. Řez v rovině (001). 

tetraedrické a oktaedrické pozice v Mg-cummingtonitu

Dvojité dvojčlánkové řetězce tetraedrů SiO4 protažené ve směru [001] ve struktuře gruneritu. Vyznačen je tvar a uspořádání strukturních oktaedrických pozic M1 - M3 - zde obsazené atomy Fe (žlutá barva), atom Fe ve strukturní pozici M4 je vyznačen fialově, řez v rovině (100).

oktaedrické pozice ve struktuře gruneritu

Uspořádání strukturních pozic M1 - M3 obsazených Fe (žluté), strukturní pozice M4 (fialová) a tetraedrů Si (červené) ve struktuře gruneritu. Řez v rovině (001).

struktura gruneritu v řezu (001)