7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-58. Vláknitý agregát cummingtonitu s radiálně paprsčitou stavbou. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

vláknitý agregát cummingtonitu