7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-6. Jednoduché dvojčlánkové řetězce ve směru [001] ve struktuře enstatitu, rovina (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

 struktura enstatitu . řetězce tetraedrů Si

Schematické znázornění struktury enstatitu. Tetraedrické řetězce se střídají s rovinami oktaedrů Mg. Rovina (010). 

střídání tetraedrů a oktaedrů v enstetitu, (010)

Uspořádání řetězců tetraedrů SiO4 a oktaedrů FeO6 ve struktuře ferosilitu, rovina (100). Vyznačena je základní buňka.

 řetězce Si tetraerů a koordinační oktaedry Fe ve ferosilitu

Schematické uspořádání koordinačních polyedrů (červeně tetraedry Si, šedé oktaedry Fe) ve struktuře ferosilitu, rovina (001). Vyznačena je základní buňka.

uspořádání koordinačních polyedrů ve ferosilitu v řezu (001)