7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-60. Ve struktuře tremolitu jsou oktaedrické pozice M1 - M3 obsazeny atomy Mg (modrá barva), atomy Ca (žluté) obsazují strukturní pozice M4. Tetraedry SiO4 jsou vyznačeny červeně. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura tremolitu v řezu (100)

Uspořádání strukturních pozic M1 - M3 obsazených Mg (modré), pozice M4 jsou obsazeny atomy Ca (žluté) a tetraedrů Si (červené) ve struktuře tremolitu. Řez v rovině (001). 

struktura tremolitu v řezu (001)