7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-63. Vláknitý agregát aktinolitu - forma azbestu (krupník, Zadní Hutisko).

azbestová forma aktinolitu