7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-65. Krátce sloupcovitá, štěpná, černá zrna tremolitu v mramoru (Velké Vrbno).

štěpná zrna tremolitu