7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-67. Ve struktuře pargasitu jsou oktaedrické pozice M1 - M3 obsazeny atomy Mg (modrá barva), atomy Ca (žluté) obsazují strukturní pozice M4 a speciální pozice A jsou obsazovány Na (fialová). Řetězce tetraedrů SiO4 jsou vyznačeny červeně. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura pargasitu v řezu (100)

Uspořádání strukturních pozic M1 - M3 obsazených Mg (modré), pozice M4 jsou obsazeny atomy Ca (žluté), atomy Na v 10-četné koordinaci (fialová) a tetraedrů Si (červené) ve struktuře pargasitu. Řez v rovině (001). 

struktura pargasitu v řezu (001)