7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-7. Při postupné změně složení v řadě enstatit - ferosilit dochází ke kontinuálním změnám v hodnotách mřížkových parametrů. Podobná závislost platí např. pro hustotu nebo indexy světelného lomu. Podle Klein, Hurlbut (1993).

změna mřížkových parametrů v řadě enstatit-ferosilit