7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-70. Sloupečkovité černé zrno (mírně ohnuté) obecného amfibolu.

sloupcovitý agregát obecného amfibolu