7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-72. Černý, hrubě zrnitý agregát obecného amfibolu s převahou hastingsitové složky (Líšná).

černé agregáty hastingsitu